Велико Търново посреща експерти по културно наследство от десет държави тази есен

През ноември Велико Търново ще бъде домакин на международна среща на асоциациите за опазване на културното наследство в държавите на Балканите и в Югоизточна Европа. В старопрестолния град ще пристигнат експерти от повече от десет държави и представители на Националната френска асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“.

Фокусът ще бъде поставен върху съхранението на паметниците на културата, опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство, развитието на културния и събитийния туризъм.

Насоките на международния форум бяха очертани по време на среща на Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство /АОСТКИН/ с френската организация, провела се онлайн. Община Велико Търново бе представена от заместник-кмета Нейко Генчев и експертите арх. Донка Колева и Светла Стефанова. А инициативата за големия международен форум е на кмета на старопрестолния град и председател на АОСТКИН Даниел Панов. По време на есенно събитие ще бъдат споделени опит, практики и законодателни решения, приложими за Балканските държави в областта на опазването и поддържането на старите исторически центрове, на сгради с архитектурна и култура стойност, които са неделима част от европейското културно наследство. Ще бъде представен френският модел, както ще се обсъдят и добри практики за съхранение и възстановяване на архитектурните ценности, нормативната уредба, изискванията към собствениците и техните отговорности, както и възможностите  за активна намеса на местната власт.