Град СИЛИСТРА – античният Дуросторум и средновековният Дръстър е основан през 106 г. сл. Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион. Това е началото на една забележителна и славна история. През 169 година императорът философ Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град – муниципиум. Между ІІ и VІ век Дуросторум е главният форпост на империята срещу варварите на Долен Дунав.

През епохата на Първото българско царство при хан Омуртаг в Дръстър е изграден Дунавската резиденция „Преславният дом на Дунав” на българските ханове и царе, в който през 896 – 897 година се установява самият цар Симеон Велики. Неговите руини и политоналната здраво укрепена дръстърска цитадела и днес впечатляват с размерите и монолитността си. През 870 г. градът получава българска епископска катедра, оглавена от епископ Николай, а през 927 година в Дръстър е основана първата българска патриаршеска катедра, оглавена от първия български патриарх Дамян. През Второто българско царство – Дръстър е митрополитска катедра и резиденция на областни управители. Тук, през 1279 г. обитава цар Ивайло с армията си отбивайки татарските набези. Малко по-късно в Дръстър резидира деспот Теодор Светослав, преди интронизирането му в Търново през 1299 г. Около 1370 г. Дръстър се еманципира в столица на независимо феодално княжество, начело на което застава Тертер, син на Добруджанския деспот Добротица.

gerb-silistraСлед турското завоюване (1388 г. и окончателно 1416 г.) градът става столица на огромния Силистренски санджак обхващащ цяла Добруджа, Бесарабия и днешна Източна България. През ХV–ХVІ в. Силистра е театър на военни сблъсъци на Османската империя с влашките войводи и западноевропейски рицарски армии и флотилии. В началото на ХV в. е възстановена митрополитската катедра на града. Забележителен период от историята на Силистра са Руско-турските войни в края на ХVІІІІ – първата половина на ХІХ в., когато тук се подвизават генералите Румянцев, Кутузов, Суворов, Багратион, Дибич и през 1877 г. градът е освободен напълно. Силистра става един от центровете на педагогическото образование в България.

Художествена галерия се помещава в една от най-красивите сгради в Силистра – бившето Педагогическо училище, строено в началото на 20 век. Галерията има интересна експозиция от местни художници. Регионален исторически музей се намира в централната част на града и разполага с добре подредена изложба на древни антични експонати от региона, където може да се запознаете с културата на римските, славянски и български обитатели на Силистра.

На брега на р. Дунав са разкрити и консервирани патриаршеският храм и патриаршеският дворец.

В крепостта Меджиди табия до 1989 г. е съществувала музейна експозиция към Регионалния исторически музей. След дълги години на разруха в крепостта се възстановява музейната част и в нея се разполага сбирка от снимки, карти, униформи, хладни и огнестрелни оръжия, материали от 7 поредни войни в рамките на почти цял век – от Кримската война (1850-те години) до Втората световна война (1940-те години).

Природонаучен музей Сребърна при биосферен резерват „Сребърна“ притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в резервата, където е поставена видеокамера и чрез видеовръзка те се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека за наблюдение на птиците.