С презентация на тема „Знания за културното наследство и неговото опазване“, сдружение „АОСТКИН“ се включи в онлайн събитие „1 час, 1 опит“

Арх. Донка Колева и Светла Стефанова взеха участие в поредица от онлайн събития „1 час, 1 опит“организирани по инициатива на Националната френска асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“ и посветени на културното наследство в неговите разнообразни аспекти: архитектура, градско планиране, интерпретация, туризъм, устойчиво развитие. За два часа в рамките на събитията се споделяха два различни опита – един френски и един международен.

В програмата бяха включени  4 онлайн събития на различни теми: на 15 юни 2021 г. – „Центрове за интерпретиране на културното наследство“, на 8 юли 2021 г. – „Културно наследство, устойчиво развитие и местни материали“, на 9 септември 2021 г. „Знания за културното наследство и неговото опазване“ и на 20 октомври 2021 г. – „Културно наследство и събития“.

 Арх. Донка Колева подготви и представи презентация на тема „Знания за културното наследство и неговото опазване“за онлайн събитието на 9 септември 2021 г.

Целта на сесията бе да покаже важността на знанията за културното наследство, за да се допринесе за неговото съхранение и възстановяване. В събитията се включиха много и различни представители на асоциации за културно наследство, експерти и международни партньори на Националната Френска асоциация.