Oбщини ще търсят финансиране от европейския съюз за опазване
на културно-историческото наследство


Oбщини ще търсят финансиране от европейския съюз за опазване на културно-историческото наследство

Асоциацията на градовете с културно-историческо наследство ще търси директно финансиране от Европейския съюз по различни проекти, стана ясно миналия ден, когато в старата столица се проведе заседание на организацията. кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е и председател на асоциацията, обяви, че по този начин се създават още възможности за опазване на културно-историческото наследство.

Самостоятелно общините могат да кандидатстват с проекти за паметниците на културата от национално значение и по оперативна програма „Региони в растеж”, като предстои отварянето на приоритетната ос за туризъм и атракции. по време на срещата бяха обсъдени новите промени в законите за културното наследство, за устройство на територията и за туризма.

Асоциацията на българските градове с културно-историческо наследство ще разшири международните си контакти и сътрудничество с организации със същия предмет на дейност. Приет бе също отчетът за 2015 г., както и програмата за дейността през настоящата година.

Асоциацията бе учредена през 2013 г. по инициатива на Даниел Панов. в нея членуват общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Трявна, Банско, Силистра, Балчик, Несебър и Дряново.