Община Велико Търново бе домакин на Общото събрание на Асоциацията на общините със селища и територии на културно-историческо наследство

На 25 септември 2020 г. Община Велико Търново бе домакин на Общото събрание на Асоциацията на общините със селища и територии на културно-историческо наследство /АОСТКИН/. В него взеха участие представители на 8 от 10-те общини – членки на организацията.

Заместник-кметът на Община Велико Търново – проф. Георги Камарашев приветства делегатите на общото събрание и пожела ползотворна работа за развитие на Асоциацията.

В рамките на Общото събрание, съгласно предварително обявения дневен ред бе изнесен, обсъден и приет доклад и отчет за дейността на АОСТКИН през 2019 година.

При обсъждането на предложения за програма и бюджет за 2020/2021 година се състоя дискусия с полезен обмен, както на добри примери за реализирани събития и инициативи в общините, членуващи в Асоциацията, така и поставяне на въпроси, които представляват интерес за партньорите в АОСТКИН. Основни теми в разговорите и дебатите бяха проблемите произтичащи от разнообразни  казуси, свързани със състоянието и поддръжката на сгради, които са частна собственост и същевременно притежават статут „Паметник на културата“, проблемите, които общините-членки срещат при съгласуване на документация с НИКН и с Министерство на културата, както и необходимостта от промени в закона за културното наследство.

Споделена би информация за сътрудничеството на сдружението с Националната Френска Асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“ и за предстоящото провеждане на Международна обучителна седмица в гр. Бордо, която заради пандемията ще бъде отложена за м.декември 2020 г. и ще бъде в онлайн формат на два работни езика – френски и английски. Джонатан Феди – мениджър международно сътрудничество и проекти към Националната френска асоциация ще изпрати допълнителна информация за програмата на събитието.

На общото събрание бе взето и решение предстоящи събития на асоциацията да бъдат обсъдени на следващото общо събрание на сдружението, като общините-членки могат да изпращат предложения за формат, теми и домакин на бъдещите инициативи и събития на асоциацията.