Територията на община Русе е разположена в западната част на Източната Дунавска равнина. Релефът на общината е низинен, равнинен и равнинно-хълмист. Крайните ѝ източни и югоизточни райони са заети от най-западната част на Лудогорското плато, като тук преобладава равнинно-хълмистият релеф. В него, южно от село Семерджиево, на границата с община Ветово се намира максималната височина на общината – 233,1 m.

В централните и западните райони релефът е предимно равнинен и слабо хълмист със загладени форми. На север в нейните пределите попада западната част на обширната Бръшлянска низина, най-голямата крайдунавска низина в България. Тук североизточно от село Сандрово, на брега на река Дунав се намира най-ниската точка на община Русе – 15 m н.в.