Новини

Проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ на Община Велико Търново

Община Велико Търново, в качеството си на Водещ партньор по проект: „Изкуство и култура  – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, с проектен код ROBG-576, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България“ 2014 -2020 е на етап финализиране на проектните дейности и отчитане на заложените индикатори. По същия проект е изработен и действащ триезичен уеб – портал, явяващ се официалния сайт на проекта, на страницата на който е достъпна информация за разработените мобилни приложения за Android и iOS, с представени обекти на класическата и съвременна култура и изкуство в градската среда в трансграничния регион България – Румъния в раздел „Мобилен GIS“, а също така и за създадените туристически маршрути на български, румънски и английски езици. Разработените и внедрени мобилни приложения оперират на три езика (български, английски и румънски) и предлагат услуги за туристите от цялата трансгранична територия на Румъния и България, с навигационна карта с културните обекти, включени в интегрирания тематичен маршрут, вкл. следните културни обекти в Румъния и България: Художествена галерия “Борис Денев” (гр. Велико Търново), Дворец „Маринку“ – Музей на изкуството и етнографията, историята и археологията и Българо-румънския център на приятелството в гр. Калафат, Драматичен театър “Вида” (гр. Видин) и Художествена галерия “Никола Петров” (гр. Видин), които образуват общ архитектурен ансамбъл от двете страни на река Дунав, част от Дунавския парк във Видин; Художествена галерия  Дарение „Колекция Светлин Русев“ в гр. Плевен. Основно идентифицираните целеви групи, към които са насочени резултатите от проекта са от трансграничния регион Румъния  – България, но се очаква и повишен интерес от страна на чуждестранни туристи и от други европейски държави.

Разработеният и внедрен инструментариум за популяризирането на общия тематичен маршрут „Изкуство и култура“ има за цел да се подобри състоянието на културно – исторически забележителности на територията на община Велико Търново и община Калафат и обхващат няколко окръга в Румъния  /Долж, Олт и Телеорман/ и няколко области в България /Велико Търново, Видин, Враца, Монтана и Плевен/ с популяризиране на разработения по проекта Разширен съвместен интегриран туристически маршрут „Изкуство и култура“.

С цел по-широка достъпност до резултатите, моля по Ваша преценка да публикувате информация за проект   „Изкуство и култура  – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ на Вашите официални страници. Вярваме, че по този начин, ще се промотират още повече разработените и внедрени туристически продукти в трансграничния регион Румъния – България, което от своя страна ще подпомогне неизползвания потенциал за растеж в граничния район, с подобряване процеса на сътрудничество и хармонично развитие между регионите и ще се засили интереса на туристическите посещения и подобряване на икономическото, социално и териториално развитие.

За тази цел,  приложено по-долу,  прилагаме линкове и идея за функционални бутони за разработените мобилни приложения и сайт по проект ROBG- 576 на Община Велико Търново.

https://artandculture-robg.eu/index.php/bg/

https://apps.apple.com/bg/app/art-and-culture-robg/id1553920941

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artandculture.myapp

Разчитаме на Вашето съдействие и подкрепа, за публикуване на информацията за разработените продукти по проекта на официалните Ви страници, за да се стимулира и възобнови туристическия поток в трансграничния район, което индиректно е и мярка за преодоляване на последиците от COVID-19 пандемията на национално и регионално ниво, привличане на нови инвестиции и постигане на устойчиво икономическо развитие с общите усилия на местната и централната власт, както и с прякото участие на НПО сектора.