Национален форум за опазване на недвижимото културно наследство организират във Велико Търново


Национален форум за опазване на недвижимото културно наследство

Национален форум за опазване на недвижимото културно наследство ще бъде организиран във Велико Търново през есента по идея на кмета Даниел Панов. Това стана ясно след провела се днес среща между Панов и Джонатан Феди – мениджър международно сътрудничество и проекти в Националната асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“. Представители на френската неправителствена организация ще гостуват на дискусията, за да споделят своя опит относно съхранението на паметниците на културата.

Форумът ще се състои през октомври, а организатори са Община Велико Търново и българската Асоциация на общини със селища и територии с културно-историческо наследство. Събитието ще даде възможност както на българските местни власти да обменят добри практики, така също да се запознаят с работещите решения във Франция.

Темите на дискусията ще бъдат свързани с необходимите законодателни промени, ускоряването на сроковете за одобрение на проекти за реставрация на паметници на културата, мерките, които кметовете могат да предприемат срещу нехаещите собственици на старинни къщи. Обсъдени ще бъдат също дигитализацията на базата данни и създаването на единен електронен регистър на паметниците на културата.

Даниел Панов посочи, че поддръжката на сградите с историческа стойност, които са частна собственост, е общозначим проблем в много градове и села в цяла България и в тази връзка след нормативни промени са създадени шест регионални звена за културно наследство. Велико Търново е един от центровете на новите структури, чиято работа ще има за цел да оптимизира значително процедурите по реставрация и ремонти. „За целта Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ вече работи за синхронизацията на Закона за културното наследство, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за устройство на територията. Проекторешенията ще са готови до есента“, обясни Даниел Панов, който е и председател на НСОРБ.

Джонатан Феди сподели положителните си впечатления от реставрацията на старинни сгради във Велико Търново и поздрави Панов за усилията, които местната власт полага. Ремонтите са обхванали 20 къщи, а още толкова вече са с обновени фасади и покриви. На собствениците на още 36 сгради, разположени по главните великотърновски улици, са издадени предписания за предприемане на необходимите дейности.