Асоциирани членове могат да бъдат юридически и физически лица, които приемат устава и споделят целите на Асоциацията.

Моля, попълнете формуляра, за да се присъедините към Асоциацията. Благодаря Ви!