АОСТКИН организира международен форум „Настояще и бъдеще за миналото“


На 18 и 19 октомври 2018 г. в гр. Велико Търново се проведе Форум „Настояще и бъдеще за миналото“. Проявата бе организира от Асоциацията на общини със селища и територии на културно историческо наследство (АОСТКИН) и Областен информационен център – Велико Търново в партньорство с Община Велико Търново и „Царевград Търнов“.

Събитието беше открито от зам.-кмета на Община Велико Търново проф. Георги Камарашев и Ирена Бойновска, национален координатор на евродепутата Ева Майдел.

Чуждестранни гост-лектори на събитието бяха Жаки Крушон, експерт от Националната  френска асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“ и Светла Шаф, ръководител отдел „Урбанизъм и градоустройство“  в община Дакс, Франция.

Форумът „Настояще и бъдеще за миналото“ имаше за цел представители на общини, музеи, професионални и неправителствени организации, експерти и специалисти в областта на културното наследство, да споделят добри практики за популяризиране на културно наследство, неговото обновяване и опазване, енергийна ефективност в стари сгради, дигитализация на културното наследство и др.

В рамките на форума бе представен Български национален комитет на ИКОМОС и реставрацията на стенописите на средновековния храм „Св. Архангел Михаил“ в гр. Рила от доц. д-р Миглена Прашкова, член на БНК на ИКОМОС и преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Възможностите и източниците за европейско финансиране на проекти, свързани с културно-историческото наследство, бяха един от основните акценти на събитието. Петър Михайлов – старши експерт в Звеното за координация на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (ФМФИБ) запозна участниците с финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и процедура „Развитие на туристическите атракции“. Очаква се до края на годината да бъдат отворени нисколихвените кредитни линии от Фонда за финансови инструменти, по които общините, вероизповеданията и публично-частни партньорства ще могат да кандидатстват за реализация на проекти свързани с реставрация, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Александър Бойчев от „Царевград Търнов“ ЕООД и Радостина Енчева, директор  на Исторически музей – община Балчик, запознаха присъстващите с добри практики за популяризиране на обекти от културно-историческото наследство.

Българският опит за обновяване и енергийна ефективност в стари сгради в старата столица представи Ивайло Дачев, главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ на  община Велико Търново. По същата тема своя опит сподели и Жаки Крушон, експерт от Национална  френска асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“. Презентацията му бе последвана от оживена дискусия с много въпроси и размяна на мнения.

Много интересна за аудиторията бе и презентацията „Валоризация на културното наследство“ на Светла Шаф – ръководител на отдел „Урбанизъм и градоустройство“ в община Дакс, Франция.

Д-р Калина Иванова, заместник-директор на Регионална национална библиотека „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново представи информация свързана с реализацията на проекти за дигитализация на културното наследство.

Част от двудневната проява беше и изложбата „Настояще и бъдеще за миналото“, която бе експонирана в Изложбените зали „Рафаел Михайлов“ в старата столица. Експозицията включваше фотоси от Археологическо лято – предоставени от Исторически музей – Горна Оряховица и пана от Храма на Кибела от Исторически музей – Община Балчик.

Своеобразен финал на събитието бе организираното за участниците посещение на крепостта „Трапезица“ и разглеждане на „Центъра за интерпретация на културното наследство“. На всички участници беше раздаден методологически наръчник „Извършване на проучване за енергийна ефективност на стари сгради“ издаден от АОСТКИН с подкрепата на Национална  френска асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“ и финансовото съдействие на евродепутата Ева Майдел.