home-page-slide-silistrahome-page-slide-tryavna


Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Сдружението е създадено през 2014 г. по инициатива на Община Велико Търново с участието на общините Трявна, Балчик, Банско, Горна Оряховица, Дряново, Елена и Велико Търново и с подкрепата на Националната френска асоциация на културните и исторически градове под закрила.

Асоциацията осъществява нестопанска дейност в обществена полза с цел подпомагане и развитие на политики в областта на опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство, разработване на планове и програми за устойчиво  развитие на селищата и защитените територии на културно-историческо наследство, насърчаване развитието на културния туризъм, проучване и обмен на български и чуждестранни добри практики и опит в опазването, популяризирането, управлението  и реставрацията на обекти – културни ценности, както и сътрудничество със заинтересовани страни за оптимизиране и прилагане на законодателството, стратегиите и плановете за опазване, развитие и управление на културното наследство, участие в изпълнението на регионални, национални и международни програми и осъществяване и разширяване на партньорството със сродни организации от страната и чужбина. В момента членове на Асоциацията са  11 общини.

Седалище на сдружението е град Велико Търново.

Управителен съвет:

  • инж. д-р Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново, председател
  • Иван Кадев – кмет на Община Банско, член
  • Йорданка Фандъкова – кмет на Община София, член

Светла Стефанова – изпълнителен директор