Експерти обсъждаха културното наследство във Велико Търново


Експерти обсъждаха културното наследство във Велико Търново

Срещата се проведе по инициатива на Асоциацията на общините с културно-историческо наследство

Семинар на тема „Културно-историческо наследство – законодателни промени и предизвикателства“ се проведе във Велико Търново. Събитието бе организирано от Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство (АОСТКИН), която е създадена по инициатива на Община Велико Търново, а председател на Управителния съвет е кметът Даниел Панов.

Лектори в семинара бяха Жаки Крушон – експерт  от Национална Френска асоциация на градове и региони с изкуство и култура и градове със защитени територии, арх. Мария Каразлатева – водещ експерт в сферата на културното наследство, арх. Донка Колева и арх. Румяна Брайнова, експерти в тази област и членове на общинската комисия за опазване на културно-историческото наследство.
По време на семинара беше дискутиран Законът за културното наследство – досегашните промени в него и предложенията на работните групи към Министерството на културата и НСОРБ за нови изменения.
Участниците в срещата обсъдиха и спецификата при изготвяне на планове за опазване и управление на културното наследство съгласно законовите изисквания. Като пример арх. Каразлатева посочи плана за моста в Свиленград, който е едно от значимите мостови съоръжения-културни ценности.
Акцент в проявата бе презентацията на Жаки Крушон, който сподели практически опит от опазването, управлението и защитата на културното наследство във Франция. Той подчерта, че в това отношение френското законодателство насърчава диалога между собственици, експерти, държавни институции, НПО, местна власт и общественост.
Опитът по опазване на недвижимите културни ценности и изготвяне на описи на наследството в България бе представен от арх. Донка Колева. Тя уточни, че към момента в старата столица са описани и инвентаризирани 350 различни сгради с архитектурна стойност.
В семинара участваха представители на общините, членуващи в АОСТКИН, експерти и архитекти, работещи в областта на културното наследство, представители на културни институции и др. Събитието бе част от инициативата „Европейски дни на наследството“ на Съвета на Европа и Европейския съюз, в която страната ни участва от 1999 г.